Generalforsamling 2021

Kære alle

D 5. juli 2021 blev der afholdt generalforsamling i Havbådehuset i Slettestrand. Referat kan læses nedenstående:

Referat af GF 5 juli 2021

Mange hilsner

Hjortdal Købmand amba’s bestyrelse

Indkaldelse til generalforsamling

Kære alle

Så nærmer tiden sig for Hjortdal Købmands generalforsamling. Den holdes mandag den 16. april 2018 kl.

19.00 i Havbådehuset i Slettestrand.

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
  2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport
  4. Forelæggelse af budget for det næste år.
  5. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 8 stk. 1.
  7. Valg af bestyrelsessuppleanter jf. § 8 stk. 1.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt

Vedtægterne kan læses på www.hjortdalkobmand.dk Og på opslag i butikken

Eventuelle forslag fra medlemmerne skal senest den 2. april 2018 sendes skriftligt til formanden via

Henrik.beith@hotmail.dk

Mange hilsner

Hjortdal Købmands bestyrelse

Hjortdalvej 142, Hjortdal, 9690 Fjerritslev, Info@hjortdalkobmand.dk

Hjortdal Købmand AMBA

www.hjortdalkobmand.dk

Åbningstider: 7-20

Det er altid muligt at købe andele. Se på hjemmesiden hvordan