Bestyrelse

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Formand
Palle L. Nielsen
E-mail: pln@fri-fugl.com

Næstformand 
Søren Rødbro

Menige medlemmer

Eigil Poulsen

Henrik Beith

Annette Juhl Hendriksen