Bestyrelse

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Formand
Henrik Beith
Email: henrik.beith@hotmail.dk

Næstformand og kasserer
Palle L. Nielsen

Menige medlemmer
Morten Malmberg
Kristian Winther
Anne-Sofie Kruse Krogh