Kære alle

Så nærmer tiden sig for Hjortdal Købmands generalforsamling, som afholdes tirsdag den 30. april 2019 kl. 19.00 i Havbådehuset i Slettestrand.

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
  2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport
  4. Forelæggelse af budget for det næste år
  5. Behandling af rettidigt indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 8 stk. 1
  7. Valg af bestyrelsessuppleanter jf. § 8 stk. 1
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Vedtægterne kan læses her og på opslag i butikken.

Den reviderede årsrapport kan rekvireres i butikken eller læses her.

Eventuelle forslag fra medlemmerne skal senest den 16. april 2019 sendes skriftligt til formanden via henrik.beith@hotmail.dk.

Mange hilsner

Hjortdal Købmands bestyrelse

Hjortdalvej 142, Hjortdal, 9690 Fjerritslev, Info@hjortdalkobmand.dk

Hjortdal Købmand a.m.b.a.

www.hjortdalkobmand.dk

Formandens beretning

Formandens beretning generalforsamling 2019