Personale

Karin Venøbo er købmanden, som du møder i det daglige i butikken. Karin har ansvar for butikkens indretning og vareudvalg, og det er hende, der holder styr på leverandører og samarbejdspartnere, varebestillinger og leveringer.

Som købmand i et socialøkonomisk projekt, samarbejder Karin også tæt med det pædagogiske personale omkring borgernes daglige opgaver, trivsel og udvikling.

Karin er både butiksuddannet fra Schou Bertelsen Sko i Aalborg og uddannet social- og sundhedsassistent fra Frederiksberg Kommune. Butiksuddannelsens fokus på salg og service kombineret med en god portion erfaring med at arbejde med psykisk sårbare mennesker giver Karin det rette fundament for arbejdet som købmand i Hjortdal.

Dorte Kronborg Hyllested er pædagogisk ansvarlig for de psykisk sårbare unge mennesker, som er en del af det socialøkonomiske projekt.
Der arbejdes med en bred målgruppe, som i forløbet gerne skal afklares hen imod videre udvikling i deres arbejdsliv og generelle livsbane.

Dorte varetager det daglige samspil i denne borgerdel således, at alle får det bedste ud af forløbet. Samtidig har Dorte ansvaret for samarbejdet med den henvisende kommune eller anden organisation, såsom beskrivelse af fremmøde og udvikling samt afholdelse af møder.

Dorte er uddannet pædagog fra Aalborg Socialpædagogiske Seminarium.

Ulrik Kjær Uhrenfeldt er pædagog og leder af træværkstedet. Ulrik er både uddannet tømrer og pædagog. Tiden er opdelt mellem træværkstedet og den pædagogiske del hos købmanden.

Ulrik står også for vores håndværkerhold, som tager ud og laver mindre opgaver i lokalområdet sammen med borgerne.

Anna Pries er ansat i en projektstilling, hvor hun hjælper til i købmandsbutikken men bruger mest tid på at sætte hjul under projekt ”Jammerbugt Fødevarenetværk” – et projekt, der skal udvikle et fælles brand for lokale producenter og skabe et system til distribution af lokale fødevarer fra producent til aftager med Hjortdal Købmand som bindeled.

Anna er uddannet i Integrerede Fødevarestudier fra Aalborg Universitet og har skrevet sit speciale om Hjortdal Købmand, lokale fødevarer og landdistriktsudvikling i Jammerbugt Kommune.

I butikken kan du møde Anna bag disken, men det er også hende, der styrer vores hjemmeside, facebook og øvrige markedsføring. Desuden er det hende, der sørger for, at der er lokale varer i butikken.

Når Anna arbejder på fødevareprojektet befinder hun sig ofte på sit satellitkontor i Havbådehuset i Slettestrand, hvor de har været så venlige at stille et lokale til rådighed.

Du kan læse mere om projekt Jammerbugt Fødevarenetværk her.