Socialøkonomi

Hjortdal købmand er en registreret socialøkonomisk virksomhed (RSV), som er lokalt forankret i et aktivt lokalmiljø. Tilbuddet arbejder ud fra to målsætninger, der gensidigt understøtter hinanden. Den ene er købmandsdrift og den anden er et tilbud til mennesker med psykisk sårbarhed og nedsat funktionsniveau, hvor struktur og forudsigelighed er nøgleordet. I tilbuddet arbejdes der ud fra en anerkendende tilgang, hvor fokus rettes mod den enkeltes ressourcer og kompetencer.

Der arbejdes med beskæftigelse af mennesker med psykisk sårbarhed ud fra Lov om Aktiv Beskæftigelse, og der tilbydes dagbeskæftigelse jf. Servicelovens §103 til mennesker med psykisk sårbarhed. I dagbeskæftigelsen lægges der vægt på, at den enkeltes tilbud tilpasses netop dette menneskes forudsætninger således, at personen finder mening og indhold i sin hverdag

.Registreret socialøkonomisk virksomhed